2019: Azərbaycandan göndərilən ərizələr üzrə atılan prosedur addımların görünüşü

2019-cu il ərzində Azərbaycvandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə (AİHM) göndərilmiş yüzlərlə ərizə üzrə müxtəlif prosedur addımlar atıllb. Bu cədvəldə həmin bilgiləri əvvəlki illərin bilgiləri ilə müqayisəli görmək olar. Cədvələ bax