2016-2018: AİHM-in Azərbaycanla bağlı qərarları – müəyyən edilən təzminatlar

2016-2018: AİHM-in Azərbaycanla bağlı qərarları – müəyyən edilən təzminatlar

2016-cı ildə AİHM-in Azərbaycanla bağlı qərarları ilə müəyyən edilən təzminatın ümumi məbləği 2 dəfədən çox artıb. Həmin il təzminatın ümumi məbləği 815 min 146 avro olub.

Sonrakı 2017-ci ildə isə AİHM qərarları ilə Azərbaycanın üzərinə ərizəçilərə 817 min 451 avro təzminat ödəmək öhdəliyi qoyulub.

2018-ci ildə təzminat məbləği 186 min 972 avro-ya qədər azalıb.