2011-2015: AİHM-in Azərbaycanla bağlı qərarları – müəyyən edilən təzminatlar

2011-2015: AİHM-in Azərbaycanla bağlı qərarları – müəyyən edilən təzminatlar

2011-ci ildə AİHM-in Azərbaycanla bağlı qərarlarında ərizəçilərə ümimilikdə, 310 min 650 min avro məbləğində ədalətli əvəzin ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdu.

2012-ci il üzrə çıxarılan qərarlarda bu məbləğ 308 min 805 avro, 2013-cü ildə 293 min 344 avro, 2014-cü ildə isə 289 min 583 avro olub.

2015-ci ildə isə AİHM qərarları ilə 311 min 950 avro məbləğində təzminat müəyyən edilib.