2006: AİHM-in Azərbaycanla bağlı qərarları – müəyyən edilən təzminatlar

2006: AİHM-in Azərbaycanla bağlı qərarları – müəyyən edilən təzminatlar

AİHM Azərbaycana qarşı mahiyyəti üzrə ilk qərarını 2006-cı ildə qəbul edib.

Həmin qərar ərizəçi Fəhmin Hacıyevə mənəvi ziyana görə 3 min, məhkəmə xərclərinə və digər məsrəflərə görə 2 min 500 yüz avro təzminat ödənilməsini nəzərdə tuturdu.

Həmin il təzminat öhdəliyi doğuran başqa qərar qəbul edilməmişdi.