2002-2021: AZƏRBAYCAN – AVROPA İNSAN HAQLARI MƏHKƏMƏSI – Araşdırma

eng

Azərbaycan 15 aprel 2002-ci il tarixdə Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və onun Protokollarının ratifikasiya olunduğunu bəyan edib. Həmin tarixdən Konvensiya və onun Protokolları Azərbaycana münasibətdə qüvvəyə minib və Azərbaycan Respublikası yurisdiksiyası altında olan şəxslərin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ yaranıb. Media Hüququ Qrupu-nun hazırladığı bu araşdırma qeyd edilən tarixdən başlayaraq, Azərbaycan – Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi münasibətləri kontekstindəki gəlişmələri əhatə edir.

Sənəddə ümumi olaraq, hüquq və azadlıqların qorunmasında AİHM alətinin önəmindən, bu alətdən istifadənin yönlərini düzənləyən milli qanuni mexanizmlərdən, AİHM-də şikayətlərə baxılmasının, qərarvermənin, qərarların icrasının prosessual tərəflərindən, durumundan bəhs edilir.

SƏNƏDİN TAM MƏTNİ:

Azərbaycanca – 2002-2021 AZƏRBAYCAN – AVROPA İNSAN HAQLARI MƏHKƏMƏSI – araşdırma