№81009/17 V.QULİYEV və 9 DİGƏR ƏRİZƏÇİ AZƏRBAYCANA QARŞI – 14 sentyabr 2020-ci il

 

BEŞİNCİ BÖLMƏ

 

Ərizə №81009/17

 

Vasif Ağabala oğlu Quliyev

9 digər ərizəçi Azərbaycana qarşı
(əlavə edilmiş cədvələ baxın)

 

Ərizəçilər mərhum türk müsəlman ilahiyyatçısı Səid Nursi təriqətinin üzvləridir. Onların ərizələri, iddia edilən qanunsuz saxlanılma və tutulma, dini etiqad azadlığına qanunsuz müdaxilə və dini toplantıların təşkili və keçirilməsinə dair qanunvericiliyin tələblərini pozduqları üçün tətbiq olunan cərimələrlə bağlı inzibati məhkəmə araşdırmasının iddia edilən ədalətsizliyi ilə əlaqədardır.

Ərizəçilər qanunsuz olaraq tutulmalarından və təxminən on iki saat polis tərəfindən saxlanılmalarından şikayət edirlər.

Bundan başqa ərizəçilər, müdafiələrini qurmaq üçün onlara lazımi vaxt verilmədiyindən və həm məhkəmədən əvvəl, həm də məhkəmə zamanı seçdikləri vəkilə müraciət etmək imkanından məhrum olunmalarından şikayət edirlər.

Onlar həmçinin işlərinə yerli məhkəmələrdə açıq baxılması hüququnun əsassız olaraq məhdudlaşdırılmasından və məhkəmə qərarlarının kifayət qədər əsaslandırılmamasından şikayətlənirlər.

Ərizəçilər əlavə olaraq, inzibati qaydada mühakimə edilmələrinin əlaqəli yerli hakimiyyət orqanlarının onların dini etiqad azadlığı hüquqlarına qanunsuz müdaxiləsi ilə əlaqəli olduğunu iddia edirlər.

TƏRƏFLƏRƏ SUALLAR

1. Ərizəçilər Konvensiyanın 5-ci maddəsinin 1-ci bəndi pozulmaqla azadlıqdan məhrum ediliblərmi? Saxlanılma protokolları (tutma haqqında protokol) tərtib edilibdi? Tərtib edilibsə, Hökumətdən həmin sənədlərin nüsxələrinin, habelə ərizəçilərin saxlanması ilə əlaqəli digər sənədlərin təqdim edilməsi xahiş olunur.

2. Ərizəçilər, Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinin tələblərinə uyğun olaraq ədalətli mühakimə olunublarmı?

3. Ərizəçilərə Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 3-cü bəndinin (c) tələb etdiyi kimi, özləri seçdikləri hüquqi yardım vasitəsilə özlərini müdafiə etmək imkanı verilibdi? Xüsusilə, polis bölməsində dindirmə və birinci instansiya məhkəməsindəki proseslər zamanı seçdikləri bir vəkil tərəfindən müdafiə olunma hüquqları məhdudlaşdırılıbmı?

4. Hazırkı işlərdə ictimaiyyətin məhkəmə prosesinə buraılmaması, 6-cı maddənin 1-ci bəndinin ikinci cümləsində sadalanan qanuni məqsədlərdən birini güdürdümü və bu müddəanın mənası daxilində “qəti olaraq zəruri” idimi?

5. Konvensiyanın 9-cu maddəsinin 1-ci bəndi mənasında müraciət edənlərin etiqad azadlığına müdaxilə olubmu? Əgər belədirsə, bu müdaxilə qanunla müəyyən edilmişdimi və Konvensiyanın 9-cu maddəsinin 2-ci bəndi baxımından zəruri idimi?

 

CƏDVƏL

 

Nos. Ərizə nömrəsi İşin adı Daxil olub Ərizəçi

Doğum ili

İqamət yeri

Milliyəti

Təmsilçi
1. 81005/17 Rzamov Azərbaycana qarşı 04/11/2017 Sərvət Rəcəb RZAMOV

1987

Quba

Azərbaycanlı

Ruslan Əsabəli oğlu MUSTAFAZADƏ
2. 81009/17 Quliyev Azərbaycana qarşı 06/11/2017 Vasif Agabala oglu QULIYEV

1974

Cəlilabad

Azərbaycanlı

Ruslan Əsabəli oğlu MUSTAFAZADƏ
3. 81024/17 Qasımov Azərbaycana qarşı 16/11/2017 Azad Rustam oglu QASIMOV

1978

Quba

Azərbaycanlı

Ruslan Əsabəli oğlu MUSTAFAZADƏ
4. 81043/17 Xanlayev Azərbaycana qarşı 16/11/2017 Fəxrəddin Nəsrəddin oğlu XANLAYEV

1967

Bakı

Azərbaycanlı

Ruslan Əsabəli oğlu MUSTAFAZADƏ
5. 81049/17 Elmar Əliyev Azərbaycana qarşı 06/11/2017 Elmar Əkbar oglu ƏLIYEV

1969

Quba

Azərbaycanlı

Ruslan Əsabəli oğlu MUSTAFAZADƏ
6. 81051/17 Şıxməmmədov Azərbaycana qarşı 04/11/2017 Xaspolad Baləhməd oglu ŞIXMƏMMƏDOV

1963

Quba

Azərbaycanlı

Ruslan Əsabəli oğlu MUSTAFAZADƏ
7. 81083/17 Seyfəlov Azərbaycana qarşı 07/11/2017 Səxavət Ağali oğlu SEYFƏLOV

1983

Quba

Azərbaycanlı

Ruslan Əsabəli oğlu MUSTAFAZADƏ
8. 81084/17 Əmrahov Azərbaycana qarşı 06/11/2017 Natiq Kamil oglu ƏMRAHOV

1966

Quba

Azərbaycanlı

Ruslan Əsabəli oğlu MUSTAFAZADƏ
9. 81088/17 Bədirxanov Azərbaycana qarşı 16/11/2017 Əkrəm Nazim oglu BƏDIRXANOV

1960

Quba

Azərbaycanlı

Ruslan Əsabəli oğlu MUSTAFAZADƏ
10. 81095/17 Gulaliyev v. Azerbaijan 04/11/2017 LutfaddinValehoglu GULALIYEV

1959

Guba

Azerbaijani

Ruslan Asabalioglu MUSTAFAZADE