№72489/11 SƏMƏND MƏMMƏDOV VƏ DİGƏR 6 ƏRİZƏÇİ AZƏRBAYCANA QARŞI – 4 İYUN 2020-Cİ İL

©tərcümə, aihmaz.org

YENİ

BEŞİNCİ BÖLMƏ

 

QƏRAR
Ərizə №72489/11

 

 

Səmənd Məmmədov və digər 6 ərizəçi Azərbaycana qarşı
(əlavə edilmiş cədvəldə gör)

 

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi (Beşinci Bölmə), 30 aprel 2020-ci il tarixdə aşağıdakılardan ibarət Komitədə toplaşaraq:

Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Sədr,
Mārtiņš Mits,
Lәtif Hüseynov, hakimlər,
və Liv Tigerstedt, Bölmə katibi,

Ərizəçilərin aşağıdakı cədvəldə göstərilmiş müxtəlif vaxtlarda verilmiş ərizələrini diqqətə alaraq,
Cavabdeh Hökumətin Məhkəməyə təqdim edilən ərizələrin baxılacaq işlərin siyahısından çıxarılması istənilən bəyannamələri nəzərə alaraq,
Müşavirənin ardından aşağıdakı qərarı qəbul etdi:

FAKTLAR VƏ PROSEDUR

Ərtizəçilərin və onların təmsilçilərinin siyahısı əlavə edilmiş cədvəldə göstərilib.
Ərizəçilərin Avropa Konvensiyasının 5 § 3 –cü maddəsinə əsaslanaraq, məhkəməyə qədər həbs müddətinin uzun olmasından verdikləri şikayətlər barədə Azərbaycan Hökuməti (“Hökumət”) bilgiləndirilib.

QANUNVERİCİLİK

Məhkəmə, ərizələrin oxşar məzmununu nəzərə alaraq, onları bir qərar çərçivəsində araşdırmağı məqsədəuyğun saydı.

Tərəflər arasında dostca anlaşma müzakirələri uğursuz olduqdan sonra, Hökumət ərizələrdə qaldırılan pozuntuların aradan qaldırılması məqsədilə təktərəfli bəyannamə təqdim etdi. Hökumət həmçinin, Məhkəmədən Konvensiyanın 37-ci maddəsinə uyğun olaraq, ərizələrin baxılacaq işlərin siyahısından çıxarılmasını xahiş etdi.
Ərizəçilərin adlarından başqa, eyni məzmunlu mətnə sahib olan Hökumətin bəyannaməsinin əlaqəli hissələri aşağıdakı kimidir:

Hökumət ərizələrdə mübahisələndirilən məhkəməyə qədər həbs müddətinin uzun olması iddiasını qəbul etdi. Hökumət Ərizəçiyə əlavədə göstərilən məbləği ödəməyi təklif etdi və Məhkəməni Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən ərizələri baxılacaq işlərin siyahısından çıxarmağa dəvət etdi. Bildirdi ki, əlavədəki cədvəldə göstərilən məbləğ məhkəmənin qərarının elan edildiyi 3 ay ərzində Ərizəçiyə ödəniləcək. Təzminat məbləğini yuxarıda göstərilən üç aylıq müddət ərzində ödəmədiyi halda Hökumət, bu müddətin bitməsi tarixindən hesablanmaqla, Avropa Mərkəzi Bankının kredit faizi ilə hesablanmış faiz və onun üzərinə daha üç faiz ödəməlidir.

The Court observes that Article 37 § 1 (c) enables it to strike cases out of its list if:

Hökumətin təqdim etdiyi təktərəfli bəyannamələrin şərtləri Ərizəçilərə təqdim edildi. Ərizəçilər, Hökümətin təktərəfli bəyannamələrində təklif olunan kompensasiyanın məbləğinə etiraz etdilər, məbləğin çox aşağı olduğunu bildirdilər. Ərizəçilər həmçinin, Konvensiyanın 37-ci maddəsinin məqsədləri baxımından, Məhkəmənin ərizələri mahiyyəti üzrə araşdırmağa davam etməli olduğunu qeyd etdilər.

Məhkəmə Konvensiyasının 37 § 1 (c) maddəsinə əsasən, aşağıdakı hallarda bir ərizənin siyahıdan çıxarıla biləcəyini qeyd edir:
“(c) Məhkəmənin müəyyənləşdirdiyi istənilən digər səbəbə görə, şikayətə baxışı davam etdirməyə lüzum yoxdursa.”

Ərizəçinin işin araşdırılmasının davam etdirilməsini istəməsinə rəğmən, Konvensiyanın 37.1-ci (c) maddəsinə uyğun olaraq, cavabdeh Hökumət tək tərəfli bəyannamə verməklə, Ərizənin siyahıdan çıxarılmasını istəyə bilər (bax, Acar Türkiyəyə qarşı [GC], № 26307/95, §§ 75‑77, AİHM 2003-VI).

Məhkəmə, məhkəməyə qədər həbs müddətinin həddindən artıq uzunluğunun qanunsuzluğu ilə bağlı şikayətlərə dair aydın və əhatəli presedent formalaşdırıb (bax, məsələn, Fərhad Əliyev Azərbaycana qarşı, no. 37138/06, 9 noyabr 2010; Isayeva Azərbaycana qarşı, no. 36229/11, 25 iyun 2015 və Zayidov Azərbaycana qarşı, no.11948/08, 20 fevral 2014).

Məhkəmə, Hökumətin bu işlərlə bağlı pozuntuları qəbul etməsini, təklif edilən təzmiantın məbləğini – oxşar işlərdə müəyyən edilmiş təzminat məbləği ilə uyğunluğu – da nəzərə alaraq, hesab edir ki, Ərizənin araşdırılmasının davam etdirilməsi artıq əsaslı deyil (Maddə37 § 1 (c)).

Yuxarıda vurğulanan xüsusatların işığında Məhkəmə hesab edir ki, Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1 (c) bəndinin mənasına görə artıq şikayətin araşdırılmasının davam etdirilməsi əsaslı deyil.

Məhkəmə yekunda qeyd edir ki, Hökumət təktərəfli bəyannamənin şərtlərinə əməl etməzsə, Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, ərizə siyahıya yenidən bərpa edilə bilər (Josipović Serbiyaya qarşı, 18369/07, 4 mart 2008).

Yuxarıda göstərilənlərə əsasən, ərizə baxılacaq işlərin siyahısından çıxarılmalıdır.

Qeyd edilənlərə əsasən, Məhkəmə yekdilliklə,

Şikayətləri birləşdirməyi qərara alır;
Hökumətin təqdim etdiyi təktərəfli bəyannamənin şərtlərini və orda nəzərdə tutulan öhdəliklərə əməl olunmasını təmin edəcək düzənləmələri qeyd edir,
Ərizənin Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1-ci (c) bəndinə uyğun olaraq, baxılacaq işlərin siyahısından çıxarılmasına qərar verir.

Qərar ingilis dilində hazırlanıb və 4 iyun 2020-ci il tarixdə yazılı şəkildə elan edilib.

Liv TigerstedtGabriele, Katib
Kucsko-Stadlmayer, Sədr

 

ƏLAVƏ
Konvensiyanın 5-ci maddəsinin 3-cü bəndinə əsasən şikayət edən ərizəçilərin siyahısı

No. Ərizələrin nömrəsi və qəbul edildikləri tarix Ərizəçilərin adı, doğum tarixi  Təmsilçilərin adı və fəaliyyət göstərdikləri yer Hökumətin bəyannaməsinin alındığı tarix Ərizəçilərin təqdimatlarının alındığı tarix Hər ərizəçiyə maddi, mənəvi, xərc və məsrəflərə görə müəyyən edilən ədalətli əvəzin məbləği (Avro ilə)
1. 72489/11

20/10/2011

Səmənd Rəsul oğlu Məmmədov 11/12/1959 Sadıqov Elçin Əli oğlu

Bakı

12/09/2018 22/10/2018 3,000
2. 12541/13

07/10/2013

Taleh Kamil oglu Bağırov

23/06/1984

Cavadov Cavad Yusif oglu

Bakı

12/09/2018 24/10/2018 3,000
3. 71584/14

31/10/2014

Ismayil Isak oğlu Məmmədov

25/11/1968

Mustafazadə Ruslan Əsabəli oglu

Sumgayıt

12/09/2018 05/10/2018 3,000
4. 74567/14

27/11/2014

Eldəniz Balamat oglu Hayev

02/02/1974

Mustafazade Ruslan Əsabəli oğlu

Sumgayit

12/09/2018 05/10/2018 3,000
5. 2876/15

05/01/2015

Əflan Nizami oglu Səmədov

08/12/1983

Bagirov Xalid Zakir oglu

Bakı

12/09/2018 23/10/2018 3,000
6. 45019/16

20/07/2016

Rəşad Mehdi oglu Ibrahimov

22/03/1986

Humbətova Şəxhla Kinyaz gızı

Bakı

12/09/2018 14/10/2018 3,000
7. 71943/17

18/09/2017

Elxan Səyadulla oglu Isgəndərov

03/11/1983

Namazli Fariz Mübariz oglu

Bakı

03/05/2019 29/06/2019 3,000