№4300/18 S.AGAYEV və E.AGAYEVA və daha 2 ərizəçi Azərbaycana qarşı – 16 fevral 2021-ci il

15 fevral 2021-ci il tarixdə kommunikasiyaya başlanılıb

8 mart 2021-ci il tarixdə bu haqda bilgi dərc edilib

 

BEŞİNCİ BÖLMƏ

 

Ərizə №4300/18

Səməd Qurban oğlu AGAYEV və Elnara Tofiq qızı AGAYEVA və daha 2 ərizəçi Azərbaycana qarşı

(əlavə olunmuş siyahıya baxın)

Məhkəmə işlərinin mövzusu

Bu ərizələr Ədliyyə Nazirliyinin qeyri-hökumət təşkilatlarının hüquqi şəxs kimi qeydiyyata alınmasından imtina etməsi və yerli məhkəmələrin mübahisə üzrə əsaslandırılmış qərarlar verməməsi iddiaları ilə əlaqədardır.

Ərizəçilər yerli qurumların Konvensiyanın 11-ci maddəsinə əsasən qurulan qeyri-hökumət təşkilatlarını qeydiyyata almaqdan imtina etməsi ilə birləşmə azadlığı hüquqlarını pozduqlarından şikayət edirlər. Həmçinin, Konvensiyanın 6-cı maddəsinə əsasən, yerli məhkəmələrin əsaslandırılmış qərar qəbul etmək hüquqlarını pozmalarından şikayət edirlər.

Tərəflərə suallar

1. Ərizəçilərin Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, əsaslandırılmış qərar qəbul etmək hüququna hörmət göstərilibmi?

2. Konvensiyanın 11-ci maddəsinin 1-ci bəndinin mənası daxilində ərizəçilərin birləşmə azadlığına, xüsusən ictimai birlik qurmaq hüquqlarına müdaxilə baş veribmi? Əgər belədirsə, bu müdaxilə qanunla müəyyən edilmiş və Maddə 11§2 baxımından zəruri idimi?

ƏLAVƏ

Ərizəçilərin siyahısı

No. Ərizə no. Daxil olub Ərizəçi

Doğum tarixi

İqamət yeri 

Milliyəti

Təmsil edir
1. 4300/18 12/01/2018 Səməd Qurban oglu AGAYEV

1988

Şhirvan

Azərbaycanlı

Elnarə Tofiq qızı AGAYEVA

1979

Şirvan

Azərbaycanlı

 

Yaşar AGAZADƏ

2. 16103/18 24/03/2018 Vəfa Kərəm qızı ƏLIZADE

1974

Bakı

Azərbaycanlı

 

Zaman Xanoglan oglu

BÜNYATOV

1969

Azərbaycanlı

 

Yaşar AGAZADƏ

3. 37819/19 08/07/2019 Azər Hətəm oglu ƏLIYEV

1975

Bakı

Azərbaycanlı

 

Malik Hətəm oglu ƏLIYEV

1969

Bakı

Azərbaycanlı

Yaşar AGAZADƏ