№37472/18 FÜZULİ HÜSEYNOV və 5 BAŞQA ƏRİZƏÇİ AZƏRBAYCANA QARŞI – 2 FEVRAL 2023-CÜ İL

© tərcümə – aihmaz.org

 

BİRİNCİ BÖLMƏ

Füzuli HÜSEYNOV və başqa 5 ərizəçi Azərbaycana qarşı

(əlavə edilmiş cədvələ bax)

Ərizə no. 37472/18

QƏRARDAD

2 fevral 2023

 

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin (Birinci Bölmə) Palatası 2 fevral 2023-cü il tarixdə aşağıdakı heyətdən ibarət tərkibdə toplaşaraq:

Alena Poláčková, Sədr,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, hakimlər,
və Viktoriya Maradudina, İclas Katibi,

Ərizəçilərin əlavə edilmiş cədvəldə ifadə edilmiş tarixlərdə daxil olmuş ərizələri,

İşlərin dostcasına anlaşma yolu ilə həll edilməsinin qəbul edildiyi rəsmi bəyannamələri,

nəzərə alaraq,

Aşağıdakı qərarı qəbul edir:

FAKTLAR VƏ PROSEDUR

Əlavə edilmiş cədvəldə ərizəçilər ilə bağlı detallı məlumat verilib.

Ərizəçinin Konvensiyanın 6, 14 və 18-ci maddələrinə əsaslanan şikayətləri haqda Azərbaycan Hökumətinə (Hökumət) məlumat verilib.

Ərizəçilərin Konvensiyanın 11-ci maddəsinə əsaslanan ictimai toplantıların təşkilatçılarına və iştirakçılarına qarşı qeyri-qanuni və ya qeyri-proporsional tədbirlərin tətbiq edilməsi ilə bağlı şikayətləri haqda Azərbaycan Hökuməti (“Hökumət”) bilgiləndirilib. Ərizəçilərin eyni faktlara söykənən digər şikayətləri də Məhkəmənin Konvensiyanın 6-cı maddəsi ilə bağlı müvafiq oturuşmuş presedent hüququ nəzərə alınmaqla, Hökumətə çatdırılıb.

Məhkəməyə tərəflərin imzaladığı və ərizəçilərin Hökumətin ona əlavə edilmiş cədvəldə göstərilmiş məbləğləri ödəməsinə qarşılıq olaraq ərizələrə əsas verən faktlarla bağlı Azərbaycan əleyhinə hər hansı əlavə iddialarından imtina etdiyinin ifadə olunduğu dostcasına anlaşma haqqında bəyannamələr təqdim edilib. Qeyd edilən məbləğlər ödəniş tarixində tətbiq olunan məzənnə ilə cavabdeh dövlətin valyutasına çevriləcək və Məhkəmənin qərarının elan edildiyi tarixdən üç ay ərzində ərizəçilərə ödəniləcək. Bu məbləğlərin göstərilən üç ay müddətində ödənilməməsi durumunda Hökumət, bu müddətin bitməsi tarixindən hesablanmaqla, Avropa Mərkəzi Bankının kredit faizi ilə hesablanmış faiz və onun üzərinə daha üç faiz ödəməlidir.

Qeyd edilən ödəmələr işlərin tam həll olunmasını təşkil edəcək.

HÜQUQ

Ərizələrin oxşar predmetini nəzərə alaraq, Məhkəmə onlara vahid qərarda birgə baxılmasını məqsədəuyğun hesab edir.

Məhkəmə tərəflər arasında əldə olunmuş dostca həll anlaşmasını nəzərə alır. Qərara gəlir ki, anlaşma Konvensiya və onun Protokollarında müəyyən edilmiş hüquqlara uyğundur, Ərizənin araşdırılmasını davam etdirmək üçün əsasların olmaması qənaətindədir.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, hesab edir ki, ərizəni siyahıdan çıxarmaq məqsədəuyğundur.

Bu səbəblərə görə, Məhkəmə yekdilliklə,

Qərar verdi ki, ərizələrdə birlikdə baxılsın.

Qərar verdi ki, ərizə Konvensiyanın 39-cu maddəsinə uyğun olaraq, baxılacaq işlərin siyahısından çıxarılsın.

Qərar ingilis dilində hazırlanıb və 2 mart 2023-cü il tarixdə yazılı şəkildə elan edildi.

Viktoriya Maradudina                  Alena Poláčková
İclas katibi                                         Sədr

 

CƏDVƏL
Konvensiyanın 11 və 6-cı maddələrinə əsasən verilmiş ərizələrin siyahısı
(ictimai toplantıların təşkilatçılarına və iştirakçılarına qarşı qeyri-qanuni və ya qeyri-mütənasib sanksiyaların tətbiqi və inzibati xətalar haqqında işlərdə ədalətsiz məhkəmə araşdırması)

No. Ərizə no.
Daxil olma tarixi
Ərizəçinin adı

Doğum tarixi

Təmsilçinin adı və iqamət yeri Hökumətin bəyannaməsinin tarixi Ərizəçinin bəyannaməsinin tarixi Maddi və mənəvi zərər əvəzi müəyyən edilmiş təzminatın məbləği

(avro ilə)

Xərc və məsrəflər üçün müəyyən edilmiş məbləğ

(avro ilə)

1.      37472/18

23/07/2018

Füzuli

Ələsgər oglu HÜSEYNOV

1964 

Cavad CAVADOV

Baki

 

21/11/2022 09/11/2022 2,250 600

 

(birbaşa olaraq, ərizəçinin hüquqi təmsilçisi cənab Cavad Cavadovun bank hesabına ödənilir)

 

2.      7547/19

07/01/2019

Agababa Daşdəmir oglu CƏFƏROV

1959 

Cavad CAVADOV

Baki

 

21/11/2022 09/11/2022 2,300 550

 

(birbaşa olaraq, ərizəçinin hüquqi təmsilçisi cənab Cavad Cavadovun bank hesabına ödənilir)

 

3.      8883/19

01/02/2019

Saxavət

Ətraf oğlu NƏSIBOV

1983 

Cavad CAVADOV

Baki

 

21/11/2022 09/11/2022 2,300 550

 

(birbaşa olaraq, ərizəçinin hüquqi təmsilçisi cənab Cavad Cavadovun bank hesabına ödənilir)

 

4.      12617/19

25/02/2019

Ruslan

Təhməz oglu ƏMİROV

1982 

Cavad CAVADOV

Baki

 

21/11/2022 09/11/2022 2,300 550

 

(birbaşa olaraq, ərizəçinin hüquqi təmsilçisi cənab Cavad Cavadovun bank hesabına ödənilir)

 

5.      13204/19

22/02/2019

Rafael

Füzuli oglu HÜSEYNZADƏ

1998 

Cavad CAVADOV

Baki

 

21/11/2022 09/11/2022 2,300 550

 

(birbaşa olaraq, ərizəçinin hüquqi təmsilçisi cənab Cavad Cavadovun bank hesabına ödənilir)

 

6.      33184/19

08/06/2019

Şahin Gülməmməd oglu MƏHƏRRƏMLİ

1981 

Cavad CAVADOV

Baki

 

21/11/2022 09/11/2022 2,150 700

 

(birbaşa olaraq, ərizəçinin hüquqi təmsilçisi cənab Cavad Cavadovun bank hesabına ödənilir)