№30498/17 İSMAYIL MƏMMƏDOV və BAŞQALARI AZƏRBAYCANA QARŞI – 3 APREL 2023-CÜ İL

3 aprel 2023-cü il tarixdə dərc edilib

 

BİRİNCİ BÖLMƏ

Ərizənin nömrəsi: 30498/17

İsmayıl İsax oğlu MƏMMƏDOV və başqaları Azərbaycana qarşı

10 aprel 2017-ci il tarixdə daxil olub

 

13 mart 2023-cü il tarixdə hökumətlə kommunikasiya edilməyə başlanıb

MƏHKƏMƏ İŞİNİN MÖVZUSU

Ərizəçilər İslam dininə aid Nurçu təriqətinə mənsub şəxslərdir. Məhkəmə işi onların dini ədəbiyyatın qanunsuz yayılması və dini ayinlərin qanunsuz icra edilməsi ilə başqalarının haqlarına müdaxilə olunması əsası ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmələri ilə bağlıdır. Ərizəçilər iddia edirlər ki, yerli məhkəmələr onlar barəsində çıxardıqları cinayət hökmünü adekvat əsaslandırmayıblar.

TƏRƏFLƏRƏ SUALLAR

Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, Ərizəçilərə onlara qarşı irəli sürülən cinayət ittihamlarının araşdırılması zamanı ədalətli məhkəmə dinləmələri imkanına malik olublarmı? Xüsusilə, daxili məhkəmələr ərizəçilərin mühakimə olunduğu cinayət əməllərinin bütün elementlərinin mövcudluğunu müəyyən ediblərmi və hökmləri üçün adekvat və uyğun əsaslar təqdim ediblərmi?