№26686/19; 7412/20 YAŞAR HACIYEV və FİRUDİN ZEYNALOV AZƏRBAYCANA QARŞI – 6 APREL 2023-CÜ İL

© tərcümə – aihmaz.org

 

BİRİNCİ BÖLMƏ

Yaşar HACIYEV və Firudin ZEYNALOV Azərbaycana qarşı
(əlavədəki cədvələ bax)

Ərizə nömrələri 26686/19 və 7412/20

QƏRARDAD

6 aprel 2023

 

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin (Birinci Bölmə) Palatası 6 aprel 2023-cü il tarixdə aşağıdakı heyətdən ibarət tərkibdə toplaşaraq:

Alena Poláčková, Sədr,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, hakimlər,
və Viktoriya Maradudina, İclas Katibi,

Ərizəçilərin əlavə edilmiş cədvəldə ifadə edilmiş tarixlərdə daxil olmuş ərizələrini,

İşlərin dostcasına anlaşma yolu ilə həll edilməsinin qəbul edildiyi rəsmi bəyannamələri,

nəzərə alaraq,

Aşağıdakı qərarı qəbul edir:

FAKTLAR VƏ PROSEDUR

Əlavə edilmiş cədvəldə ərizəçilər və onların hüquqi təmsilçiləri ilə bağlı detallı məlumat verilib.

Ərizəçinin Konvensiyanın 5.3-cü maddəsinə əsaslanaraq həbs edilmələrinin əsaslandırılmamasından verdikləri şikayətləri haqda Azərbaycan Hökumətinə (Hökumət) məlumat verilib. 26686/19 saylı ərizədə ərizəçinin Konvensiyanın 6 § 2 maddəsinə əsaslanaraq təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozulmasından verdiyi şikayət haqqında da Hökumətə məlumat verilib.

Məhkəməyə tərəflərin imzaladığı və ərizəçilərin Hökumətin ona əlavə edilmiş cədvəldə göstərilmiş məbləğləri ödəməsinə qarşılıq olaraq ərizələrə əsas verən faktlarla bağlı Azərbaycan əleyhinə hər hansı əlavə iddialarından imtina etməsinin ifadə olunduğu dostcasına anlaşma haqqında bəyannamələr təqdim edilib. Qeyd edilən məbləğlər ödəniş tarixində tətbiq olunan məzənnə ilə cavabdeh dövlətin valyutasına çevriləcək və Məhkəmənin qərarının elan edildiyi tarixdən üç ay ərzində ərizəçilərə ödəniləcək. Bu məbləğlərin göstərilən üç ay müddətində ödənilməməsi durumunda Hökumət, bu müddətin bitməsi tarixindən hesablanmaqla, Avropa Mərkəzi Bankının kredit faizi ilə hesablanmış faiz və onun üzərinə daha üç faiz ödəməlidir.

Qeyd edilən ödəmələr işlərin tam həll olunmasını təşkil edəcək.

HÜQUQ

Ərizələrin oxşar predmetini nəzərə alaraq, Məhkəmə onlara vahid qərarda birgə baxılmasını məqsədəuyğun hesab edir.

Məhkəmə tərəflər arasında əldə olunmuş dostca həll anlaşmasını nəzərə alır. Qərara gəlir ki, anlaşma Konvensiya və onun Protokollarında müəyyən edilmiş hüquqlara uyğundur, Ərizənin araşdırılmasını davam etdirmək üçün əsasların olmaması qənaətindədir.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, hesab edir ki, ərizəni siyahıdan çıxarmaq məqsədəuyğundur.

Bu səbəblərə görə, Məhkəmə yekdilliklə,

Qərar verdi ki, ərizələrə birlikdə baxılsın.

Qərar verdi ki, ərizə Konvensiyanın 39-cu maddəsinə uyğun olaraq, baxılacaq işlərin siyahısından çıxarılsın.

Qərar ingilis dilində hazırlanıb və 11 may 2023-cü il tarixdə yazılı şəkildə elan edildi.

Viktoriya Maradudina                       Alena Poláčková
İclas katibi                                              Sədr

 

CƏDVƏL
Konvensiyanın 5 § 3 – cü maddəsi əsasında şikayət etmiş ərizəçilərin siyahısı
(məhkəməyə qədər həbs qərarlarının əsaslandırılmaması)

No. Ərizə no.
Daxil olma tarixi
Ərizəçinin adı

Doğum tarixi

Təmsilçinin adı və iqamət yeri Digər şikayətlər

 

Hökumətin bəyannaməsinin tarixi Ərizəçinin bəyannaməsinin tarixi Maddi və mənəvi zərər əvəzi müəyyən edilmiş təzminatın məbləği

(avro ilə)

Xərc və məsrəflər üçün müəyyən edilmiş məbləğ

(avro ilə)

1.      26686/19

15/05/2019

Yaşar

Əsabəli oglu HACIYEV

1959

Adil
ISMAYILOV

Bakı

6 (2) – ci maddəyə uyğun olaraq, təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozuntusu iddiası 09/02/2023 03/03/2023 3,900 500
2.      7412/20

24/01/2020

Firudin

Etibar oglu ZEYNALOV

1982

Fariz
NAMAZLI

Bakı

  09/02/2023 08/12/2022 4,200 500