№21933/19 Emil Telman oğlu GÖZƏLOV və başqaları (10) Azərbaycana qarşı – 19 FEVRAL 2024-CÜ İL

 

19 fevral 2024-cü il tarixdə dərc edilib

 

BİRİNCİ BÖLMƏ

 

Ərizənin nömrəsi: 21933/19

 

Emil Telman oğlu GÖZƏLOV və başqaları (10) Azərbaycana qarşı

 

1 fevral 2024-cü il tarixdə kommunikasiya edilməyə başlanılıb

MƏHKƏMƏ İŞİNİN MÖVZUSU

Ərizələr – Emil Gözəlov, Kifayət İsmayılova, Telman Gözəlov, Səidə Qurbanova, Elşən Əliyev, Elmira Əliyeva, Ruslan Qurbanov, “Şah” MMC MTN-in keçmiş əməkdaşı F.A.-ya qarşı cinayət işi çərçivəsində ərizəçilərin əmlaklarının müsadirə olunması ilə bağlıdır. Bakı Hərbi Məhkəməsi 2018-ci il aprelin 23-də F.A.-nı Cinayət Məcəlləsinin bir sıra maddələri (178-ci (dələduzluq), 179-cu (mənimsəmə), 311-ci (rüşvət alma) və s. maddələri ilə təqsirli bilib, ona və ərizəçilər də daxil olmaqla yaxınlarına məxsus çoxsaylı əmlakın müsadirə edilməsinə qərar verib.

18 oktyabr 2018-ci il tarixdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi ərizəçilərin apellyasiya şikayətlərini rədd edib, onların birinci instansiya məhkəməsinin hökmünə etiraz etmək hüququnun olmadığı qənaətinə gəlib.

39605/20, 43737/20 və 11406/21 saylı ərizəçilər əmlaklarının müsadirə edilməsindən şikayət etməklə ayrıca mülki icraat başlayıblar. Bununla belə, yerli məhkəmələr onların şikayətlərinin həmin icraatlar kontekstində araşdırıla bilməyəcəyini müəyyən edərək, həmin şikayətləri rədd edib.

Belə görünür ki, F.A. ilə bağlı yuxarıda qeyd olunan cinayət prosesində kassasiya şikayətindən sonra, 8 iyun 2021-ci il tarixdə Ali Məhkəmə sözügedən əmlakların bir hissəsi ilə bağlı müsadirə qərarını ləğv edib.

Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə əsaslanan ərizəçilər əmlaklarının müsadirəsi ilə nəticələnən cinayət prosesinə çağırılmamalarından, ardınca verdikləri şikayətlərinin daxili məhkəmələr tərəfindən rədd edilməsindən şikayət ediblər. Onlar daha sonra Konvensiyanın 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsinə əsaslanaraq, onlara məxsus əmlakların müsadirəsinin qanunsuz olmasından, müsadirə qərarının heç bir sübuta əsaslanmamasından şikayət ediblər. Ərizəçilər həmçinin, Konvensiyanın 13-cü maddəsinə əsasən onların effektiv müdafiə vasitələrinə malik olmaq hüquqlarının pozulmasından da şikayət ediblər.

TƏRƏFLƏRƏ ÜMUMİ SUALLAR

1. Ərizəçilərin Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinin işığında ərizəçilərin mülki hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməsi üçün məhkəməyə çatım imkanı vardımı (bax: Silickienė Litvaya qarşı, № 20496/02, § 50, 10 aprel 2012-ci il, və Veits Estoniyaya qarşı, № 12951/11, § 59, 15 yanvar 2015-ci il)?

2. Ərizəçilərin əmlakının müsadirəsi Konvensiyanın 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsinin tələbinə uyğun olaraq qanunla nəzərdə tutulmuş şərtlərə cavab veribmi?

Əgər belədirsə, Konvensiyanın 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsinin tələb etdiyi kimi, ərizəçilərin əmlakının müsadirə edilməsi qarşıya qoyulan məqsədə mütənasib idimi? Yerli məhkəmələr, müsadirə edilmiş aktivlərin cinayətlərdən əldə edilən gəlirlər ola biləcəyini əsaslandırılmış şəkildə, faktiki sübutların obyektiv qiymətləndirilməsinə söykənərək və sırf şübhəyə əsaslanmadan ortaya qoya biliblərmi (müqayisə edin Todorov və Digərləri Bolqarıstana qarşı, n. 50705/11 və digər 6, § 215, 13 iyul 2021)? Ərizəçilərin əmlaklarının müsadirə edilməsi onların üzərinə həddindən artıq fərdi yük qoyurdumu (bax: Immobiliare Saffi İtaliyaya qarşı, [GC], № 22774/93, § 59, AİHM 1999-V və Denisova və Moiseyeva Rusiyaya qarşı, yox 16903/03, § 64, 1 aprel 2010)?

3. Ərizəçilər Konvensiyanın 13-cü maddəsinin tələb etdiyi kimi, Konvensiyanın 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsi üzrə şikayətləri ilə bağlı səmərəli daxili müdafiə vasitələrinə mülik idilərmi?

4. Tərəflərdən hazırkı işlərdə hər hansı mühüm faktiki hadisələr barədə Məhkəməyə məlumat vermələri istənilir.

XÜSUSİ SUALLAR

Ərizənin nömrəsi: 23284/19

F.A.-nın ofisində və mənzilində aşkar edilmiş müsadirə edilmiş pullar Konvensiyanın 1 saylı Protokolunun 1-ci maddəsinin mənasına uyğun olaraq ərizəçinin mülkiyyətini təşkil edirdimi?

Ərizənin nömrəsi: 39605/20

Tərəflərdən Ali Məhkəmənin 6 fevral 2020-ci il tarixli qərarının surətini təqdim etmələri xahiş olunur.