№14604/08 Müşfiq Məmmədov və başqaları Azərbaycana qarşı – 5-7 dekabr 2023-cü il

 

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi

1483-cü toplantı, 5-7 dekabr 2023 (DH)

H46-6 Müşfiq Məmmədov və başqaları (№14604/08) Azərbaycana qarşı

Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasına nəzarət

Qətnamə

 

Təmsilçilər,

1. bu məhkəmə işinin ərizəçilərin 2006-2015-ci illər arasında əqidələrinə görə hərbi xidmətdən boyun qaçırdıqları üçün məcburi hərbi xidmətdən imtina etmələrinə görə təqib olunmaları və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmələri ilə bağlı olduğunu qeyd edir;

Fərdi tədbirlərlə bağlı

2. həqiqi hərbi xidmətdən imtina etmələrinə görə, dördüncü və beşinci ərizəçinin hər hansı potensial məhkumluq hallarının qarşısının alınması üçün dövlət orqanlarının zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi öhdəliyini məmnunluqla qeyd edir və onları bununla bağlı görülən tədbirlər barədə daha təfərrüatlı məlumat verməyə dəvət edir;

3. səlahiyyətli orqanları, ərizəçilərin hərbi xidmətdən imtina etmələri səbəbindən məhkum edilməsinin mənfi nəticələrini aradan qaldırmağa, o cümlədən, cinayət qeydlərinin silinməsini təmin etməyə çağırır, fərdi tədbirlərin həyata keçirilməsi məsələsinin ümumi qanunun təcili olaraq qəbul edilməsi ilə sıx bağlı olduğunu vurğulayır;

Ümumi tədbirlərlə bağlı

4. səlahiyyətli orqanların Azərbaycanda alternativ mülki xidmət haqqında qanun layihəsinin hazırlanması üçün ölkədaxili məsləhətləşmələrə başlamaq niyyətini qeyd edir;

5. Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olduqdan sonra üzərinə götürdüyü öhdəliyə uyğun olaraq, ərizəçilərin və buna bənzər bütün şəxslərin üzləşdiyi cinayət təqibi riskini nəzərə alaraq, hərbi xidmətə alternativlər haqqında qanunvericiliyin təcili qəbul edilməsinin zəruriliyini vurğulayır;
6. bu səbəbdən, hakimiyyət orqanlarını bu cür qanunvericiliyi təxirə salmadan təcili qəbul etməyə və onun Konvensiya standartlarına uyğunluğunu təmin etməyə çağırır;

7. səlahiyyətliləri bu məsələ ilə bağlı Avropa Şurası vasitəsilə təmin edilən texniki dəstəkdən və təcrübədən istifadə etməyə təşviq edir;

8. səlahiyyətliləri, bütün əlaqəli gəlişmələr barədə Komitəyə məlumat verməyə dəvət edir və 2025-ci ildə DH iclaslarından birində bu işə yenidən baxmağa qərar verir.