№13371/16 O.MURADOV VƏ S.ƏLİZADƏ AZƏRBAYCANA QARŞI – 15 APREL 2021-Cİ İL

 

BEŞİNCİ BÖLMƏ

 

QƏRARDAD

 

Ərizə no. 13371/16
Oqtay Muradov və Səbinə Əlizadə və digər 7 ərizəçi Azərbaycana qarşı

 

(əlavədəki siyahıya baxın)

 

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (Beşinci Bölmə), 25 mart 2021-ci il tarixdə aşağıdakı heyətdən ibarət Komitədə:

Ganna Yudkivska, Sədr,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, hakimlər,

Victoria Maradudina, İclasın Katibi,

Əlavə edilmiş cədvəldə göstərilən müxtəlif tarixlərdə verilmiş yuxarıdakı ərizələri nəzərə alaraq,

Ərizələr üzrə təqdim edilmiş dostca anlaşma haqda bəyannamələri diqqətə alaraq,

Müzakirələrdən sonra aşağıdakı qərarı qəbul etdi:

FAKTLAR VƏ PROSEDUR

Ərizəçilərin və onların təmsilçilərinin siyahısı əlavədəki cədvəldə göstərilib.

Hökumət Ərizəçilərin Avropa Konvensiyasının 6.1-ci maddəsinə və 1 saylı protokolun 1-ci maddəsinə əsaslanaraq milli məhkəmələrin qərarlarının icra edilməməsi, gecikdirilməsi və ya gecikən icrası ilə bağlı verdikləri şikayətlər haqqında bilgiləndirilib. Eyni məzmunlu 13371/16 saylı ərizəçinin Konvensiyanın 13-cü maddəsinə söykənən şikayəti də hökumətə bildirilib (aşağıdakı cədvələ baxın).

Məhkəməyə tərəflərin imzaladığı dostca anlaşmalar təqdim edilib. Həmin anlaşmalarda Hökumətin əlavə edilmiş cədvəldə göstərilən təzminatı ödəməsi qaşılığında Ərizəçilərin Azərbaycan əleyhinə şikayətlərindən geri çəkildikləri ifadə edilib. Həmin məbləğlər cavabdeh ölkənin valyutasına çevriləcək və bu qərarın elan edilməsindən sonrakı 3 ay ərizndə Ərizəçilərin hər birinə ödənəcək. Həmin məbləğin göstərilən üç ay müddətində ödənilməməsinə görə Hökumət ödənilməsi gecikdirilən məbləğə görə faiz dərəcəsinin Avropa Mərkəzi Bankının illik son faiz dərəcəsinə uyğun olaraq hesablanmasını və bura üç faiz əlavə edilməsini məqbul hesab edir.

Hökumət həmçinin öhdəlik götürür ki, mübahisə mövzusu olan milli məhkəmə qərarlarının da 3 ay daxilində icra edilməsini təmin etməyi, icraya görə bütün xərcləri qarşılamağı öz üzərinə götürür.
Qeyd edilən ödəmələr və qərarların icrasının təmin edilməsi işin tam həll olunmasını təşkil edəcək.

QANUNVERİCİLİK

Məhkəmə, ərizələrin oxşar məzmununu nəzərə alaraq, onları bir qərar çərçivəsində araşdırmağı məqsədəuyğun saydı.

Məhkəmə tərəflər arasında əldə olunmuş dostca həll anlaşmasını nəzərə alır. Qərara gəlir ki, anlaşma Konvensiya və onun Protokollarında müəyyən edilmiş hüquqlara uyğundur, Ərizənin araşdırılmasını davam etdirmək üçün əsasların olmaması qənaətindədir.

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, hesab edir ki, ərizələri siyahıdan çıxarmaq məqsədəuyğundur.

Bu səbəblərə görə, Məhkəmə yekdilliklə,

Qərar verdi ki, ərizələr birləşdirilsin.

Qərar verdi ki, ərizələr Konvensiyanın 39-cu maddəsinə uyğun olaraq, baxılacaq işlərin siyahısından çıxarılsın.

Qərar ingilis dilində hazırlandı və 15 aprel 2021-ci il tarixdə yazılı şəkildə elan edildi.

Viktoriya Maradudina, Sədr
Ganna Yudkivska, Katib

ƏLAVƏ

Konvensiyanın 6.1-ci və 1 Saylı Protokolun 1-ci maddəsi üzrə şikayət edən ərizəçilərin syıahısı

(milli məhkəmə qərarlkarının icra edilməməsi və ya gecikmiş icrası)

No. Ərizə no.
Daxil olma tarixi
Ərizəçinin  adı

Doğum tarixi 

Təmsilçinin adı

İqamət yeri

Yuxarıda qeyd ediləndən başqa şikayətlər Uyğun milli məhkəmə qərarı Hökumət anlaşmasının tarixi Ərizəçinin anlaşmasının tarixi Ödəniləcək mənəviu zərər (avro ilə) Xərc və məsrəflərə görə ödəniləcək məbləğ (avro ilə)
1. 13371/16

25/02/2016

Ogtay Sabir oglu MURADOV

1974

Sabina Sabir gizi

ALIZADA

1977

 

 

Maddə 13 Nizami Rayon Məhkəməsi

04/09/2012

12/01/2021 09/12/2020 3,600
2. 248/17

19/12/2016

Saida Huseyn gizi GASIMOVA

1969

Ruslan Asabali oglu MUSTAFAZADE

 

Sumgayit

Baku İnzibati Məhkəməsi,

10/06/2014

12/01/2021 11/11/2020 3,600 250
3. 3351/17

29/12/2016

Bafadar Malik oglu

NABIYEV

1957

Gulsahab Nasib gizi ALLAHVERDIYEVA

 

Baku

 

 

Yasamal Rayon Məhkəməsi ,

30/04/2013

12/01/2021 11/01/2021 3,600 250
4. 55746/17

20/07/2017

ASTARA SMALL

ENTERPRISE

Ruslan

MUSTAFAZADE

 

Sumgayit

Ali Məhkəmə,

06/09/2016

 

Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsi,

23/11/2016

 

12/01/2021 11/11/2020 2,100 250
5. 72973/17

02/10/2017

 

Sara Bahram gizi FARAJZADE

1958

Farid Mazahir oglu FARAJZADE

1987

 

Sadig Tofig oglu BAGIROV

 

Khirdalan

Sabail Rayon Məhkəməsi,

25/04/2006

12/01/2021 09/10//2020 3,600 250
6. 1124/18

22/12/2017

Khalida Shafagat gizi BUNYATOVA

1962

 

 

 

Binəqədi Rayon Məhkəməsi ,

21/06/2014

12/01/2021 05/11/2020 3,600
7. 1130/18

22/12/2017

Sayyara Jalal gizi MIRZAYEVA

1960

 

 

 

Binəqədi Rayon Məhkəməsi ,

17/03/2014

12/01/2021 04/11/2020 3,600
8. 48318/18

04/10/2018

Rauf Majid oglu

BAYRAMOV

1939

 

Baku Apelyasiya Məhkəməsi,

17/03/2014

12/01/2021 11/12/2020 2400