№12542/21 CƏLAL HÜSEYNOV və BAŞQA 2 ƏRİZƏÇİ AZƏRBAYCANA QARŞI – 13 fevral 2023-cü il

 

13 fevral 2023-cü il tarixində dərc edilib

 

BİRİNCİ BÖLMƏ

Ərizə nömrəsi 12542/21

Cəlal Ağasəf oğlu HÜSEYNOV və başqa 2 ərizəçi Azərbaycana qarşı

(əlavə edilmiş siyahıya baxın)

24 yanvar 2023-cü il tarixdən hökumətlə kommunikasiya edilməyə başlanıb

MƏHKƏMƏ İŞİNİN MƏZMUNU

Bu məhkəmə işi ərizəçilərin ləyaqəti alçaldan rəftara məruz qalmaları iddiaları ilə bağlıdır. İşin hallarına görə, ərizəçilər onlara qarşı cinayət prosesi çərçivəsində Bakı Ağır Cəza Məhkəməsində və Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin 4 fevral 2021-ci il tarixli iclasında, eləcə də Xəzər Rayon Məhkəməsinin 6 mart 2021-ci il tarixli iclasında metal qəfəsdə saxlanılıblar (xüsusilə 3 və 10 fevral 2021-ci il tarixli məhkəmə dinləmələri zamanı).

Ərizəçilər Konvensiyanın 3-cü maddəsinə əsaslanaraq, onların məhkəmə zalında metal qəfəsə salınmasının ləyaqəti alçaldan rəftara bərabər olmasından şikayət ediblər.

TƏRƏFLƏRƏ SUAL

1. Ərizəçilər məhkəmə zalında metal qəfəsdə saxlanılmaları səbəbindən Konvensiyanın 3-cü maddəsinin pozuntusu ilə müşayət olunan rəftara məruz qalıblarmı (bax, digər orqanlarla yanaşı, Svinarenko və Slyadnev Rusiyaya qarşı [GC], № 32541/08 və 43441/08, §§ 113-39, AİHM 2014 (çıxarışlar) və Natiq Cəfərov Azərbaycana qarşı, № 64581/ 16, §§ 37-40, 7 noyabr 2019)?

 

CƏDVƏL

No. Ərizə no. İşin adı Daxil olub Ərizəçinin doğum ili, iqamət yeri, milliyəti Təmsilçi
1. 12542/21 Hüseynov

Azərbaycana qarşı

12/02/2021 Cəlal

Agasəf oglu HÜSEYNOV
1977
Bakı
Azərbaycanlı

Cavad CAVADOV
2. 12666/21 Qənbərov

Azərbaycana qarşı

08/02/2021 Zaur

Ələddin oglu Qənbərov
1990
Gədəbəy
Azərbaycanlı

Cavad CAVADOV
3. 42819/21 Məhəmmdəsoy Azərbaycana qarşı 16/08/2021 Natig

Məmməd oğlu MƏHƏMMDƏSOY
1966
Bakı
Azərbaycanlı

Cavad CAVADOV