№10987/14 “AZADLIQ” və R.CƏBRAYILZADƏ AZƏRBAYCANA QARŞI – 7 noyabr 2022-ci il

 

7 noyabr 2022-ci il tarixdə dərc edilib

BEŞİNCİ BÖLMƏ

Ərizə nömrəsi 10987/14
“AZADLIQ” qəzeti və Ramin CƏBRAYILZADƏ Azərbaycana qarşı

22 yanvar 2014-cü il tarixdə daxil olub

18 oktyabr 2022-ci il tarixdə hökumətlə kommunikasiya edilməyə başlayıb

MƏHKƏMƏ İŞİNİN MÖVZUSU

Ərizəçilər qəzet və həmin qəzetdə işləmiş jurnalistdir. Ərizə, ticarət mərkəzi rəhbəri olan K.M.-nin ikinci ərizəçinin müəllifliyi ilə Azadlıq-da 2012-ci ildə dərc olunmuş iki məqalə ilə bağlı qəzetə qarşı qaldırdığı mülki iddialarla bağlıdır. İddiaçı K.M. məqalələrdə yayılan məlumatların yalan, böhtan və onun işgüzar nüfuzuna xələl gətirdiyini iddia edib. Birinci instansiya məhkəməsi iddiaçının iddialarını təmin edib və ərizəçi qəzetin üzərinə təkzib dərc etmək vəzifəsi qoyan qərar qəbul edib. Qərar həmçinin qəzetin iddiaçıya 30.000 manat, ikinci ərizəçini isə 2.000 manat təzminat ödəməini nəzərdə tutub. Həmin məbləğlər iddiaçının göstərdiyi qocalar evinə köçürülməli idi. Ərizəçilərin aşağı instansiya məhkəməsiniun qərarından verdiyi şikayətlər təmin edilməyib, Ali Məhkəmənin 22 iyul 2013-cü il tarixli yekun qərarı ilə aşağı instansiya məhkəmələrinin qərarları qüvvədə saxlanılıb.

Ərizəçilər Konvensiyanın 10-cu maddəsinə əsaslanaraq, daxili məhkəmələrin qərarlarının onların ifadə azadlığı hüquqlarını pozduğunu iddia ediblər.

TƏRƏFLƏRƏ SUALLAR

1. Konvensiyanın 10-cu maddəsinin 1-ci bəndinin işığında ərizəçilərin ifadə azadlığına müdaxilə edilibmi? Əgər müdaxilə baş veribsə, bu müdaxilə qanunla nəzərdə tutulmuşdumu və qanuni məqsədlər üçün 10-cu maddənin 2-ci bəndi baxımından zəruri idimi? Qəzetdə dərc olunan məlumatların qiymətləndirici mülahizə yox, faktların ifadəsi kimi səciyyələndirilməsi əsaslandırılmışdımı? Hazırkı işdə dəymiş zərərə görə müəyyən edilmiş təzminatın məbləği mütənasiblik testinə uyğun idimi?

2. Tərəflərdən mübahisəli məqalələrin ingilis və ya fransız dillərində müfəssəl xülasəsini, habelə, daxili məhkəmələrin böhtan saydığı mübahisəli məqalələrdən xüsusi çıxarışların ingilis və ya fransız dilinə tərcümələrini təqdim etmələri xahiş olunur.