№15895/20 ORUC MİRİYEV və BAŞQA 10 ƏRİZƏÇİ AZƏRBAYCANA QARŞI – 12 YANVAR 2023-cü il

© tərcümə – aihmaz.org

 

BİRİNCİ BÖLMƏ

ORUC MİRİYEV və BAŞQA 10 ƏRİZƏÇİ AZƏRBAYCANA QARŞI

(əlavədəki cədvələ bax)

Ərizə no. 15895/20

QƏRARDAD

12 yanvar 2023

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin (Birinci Bölmə) Palatası aşağıdakı heyətdən ibarət tərkibdə toplaşaraq:

Krzysztof Wojtyczek, Sədr,

Ivana Jelić,

Erik Wennerström, hakimlər,

və Viktoriya Maradudina, İclas katibi,

 

Əlavə edilmiş cədvəldə göstərilmiş müxtəlif tarixlərdə daxil olmuş yuxarıda göstərilən ərizələri;

Tərəflərin işlərin dostcasına həllini qəbul edən rəsmi bəyannamələri nəzərə alaraq,

Müzakirələrin sonunda aşağıdakı qərara qəbul edir:

 

FAKTLAR VƏ PROSEDUR

Ərizəçilərin siyahısı və onların təmsilçiləri əlavə edilmiş cədvəldə göstərilib.

Ərizəçilərin Konvensiyanın 6.1-ci maddəsi və 1 Salı Protokolun 1-ci maddəsinə əsaslanan daxili məhkəmələrin qərarlarının icra edilməməsi və ya icranın gecikdirilməsi ilə bağlı şikayətləri barədə Azərbaycan Hökuməti (“Hökümət”) bilgiləndirilib.

Məhkəmə tərəflərin imzaladığı dostca anlaşma ilə bağlı bəyannamələri qəbul edib və bu bəyannamələrə əsasən, ərizəçilər əlavə edilmiş cədvəldə göstərilmiş məbləğlərə əsasən bu ərizələrə əsas verən faktlarla bağlı Azərbaycana qarşı hər hansı əlavə iddialarından imtina etmək barədə razılığa gəliblər. Həmin məbləğlər ödəniş tarixində tətbiq olunan məzənnə ilə cavabdeh dövlətin valyutasına çevriləcək və Məhkəmənin qərarının elan edildiyi tarixdən üç ay ərzində ödəniləcək. Yuxarıda göstərilən üç aylıq müddət ərzində bu məbləğlər ödənilmədikdə, hökumət Avropa Mərkəzi Bankının ödənilməmiş dövr əzrindəki marjinal borcvermə dərəcəsinə bərabər olan dərəcə və üç faiz dərəcəsinə bərabər sadə faiz dərəcəsini ödəməlidir.

Hökumət həmçinin baxılan ölkədaxili məhkəmə qərarlarının üç aylıq müddət ərzində bütün işlərdə icrasını təmin etməyi və 51695/20 saylı ərizə istisna olmaqla, daxili icra prosesi ilə bağlı hər hansı digər xərcləri ödəməyi öhdəsinə götürür. 51695/20 saylı ərizədə Hökumət müvafiq daxili məhkəmə qərarını artıq icra edib və bu səbəbdən ödəniş həmin işin yekun həllini təşkil edəcək.

Qalan bütün işlərdə daxili qərarların icra edilməsi və ödənişlərin edilməsi həmin işlərin yekun həllini təşkil edəcək.

HÜQUQ

Ərizələrin oxşar predmetini nəzərə alan Məhkəmə onlara eyni qərarda birgə baxılmasını məqsədəuyğun hesab edir.

Məhkəmə qeyd edir ki, tərəflər arasında dostcasına anlaşmaya nail olunub. Razılaşma Konvensiya və ona əlavə edilmiş Protokollarda nəzərdə tutulmuş insan hüquqlarına hörmət anlayışına söykənir və ərizəyə baxılmasının davam etdirilməsi üçün hər hansı səbəb qalmır.

Yuxarıda sadalananları nəzərə alaraq, ərizənin işlər siyahısından çıxarılması məqsədəuyğundur.

Bu səbəbdən Məhkəmə yekdilliklə,

Konvensiyanın 39-cu maddəsinə əsasən, ərizəni baxılacaq işlərin siyahısından çıxarmağa qərar verir.

İngilis dilində hazırlanıb və 12 yanvar 2023-cü il tarixdə yazılı şəkildə elan olunub.

Viktoriya Maradudina                           Krzysztof Wojtyczek
Bölmə Katibinin müavini                       Sədr

 

CƏDVƏL

Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 1-ci bəndinə və 1 Saylı Protokolun 1-ci maddəsinə əsasən verilmiş ərizələrin siyahısı
(milli məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi və ya icranın gecikdirilməsi)

No. Ərizə no.
Daxil olma tarixi
Ərizəçinin adı

Doğum tarixi

Təmsilçinin adı və iqamət yeri Yerli məhkəmə qərarı Hökumətin bəyannaməsinin tarixi Ərizəçinin bəyannaməsinin tarixi Maddi və mənəvi zərər əvəzi müəyyən edilmiş təzminatın məbləği

(avro ilə)

Xərc və məsrəflər üçün müəyyən edilmiş məbləğ

(avro ilə)

1. 15895/20

04/02/2020

Oruc

Murad oglu MIRIYEV

1959

Ruslan

MUSTAFAZADƏ

Sumqayıt

 

Əsabəli

MUSTAFAYEV

Sumqayır

Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi,

 

19/04/2019

 

27/10/2022 03/08/2022 1,800 250

 

(birbaşa ərizəçinin təmsilçisi cənab R.Mustafazadənin bank hesabına ödənilir)

2. 15898/20

06/02/2020

Hidayət

 Dursun oglu QARAYEV

1958

Ruslan

MUSTAFAZADƏ

Sumqayıt

 

Əsabəli

MUSTAFAYEV

Sumqayır

Suraxanı Məhkəməsi,

 

25/01/2018

 

27/10/2022 03/08/2022 2,400 250

 

(birbaşa ərizəçinin təmsilçisi cənab R.Mustafazadənin bank hesabına ödənilir)

3. 15959/20

04/02/2020

Kərim

Gərib oglu YASINOV

1962

Ruslan

MUSTAFAZADƏ

Sumqayıt

 

Əsabəli

MUSTAFAYEV

Sumqayır

Suraxanı Məhkəməsi,,

 

11/03/2019

 

27/10/2022 03/08/2022 1,800 250

 

(birbaşa ərizəçinin təmsilçisi cənab R.Mustafazadənin bank hesabına ödənilir)

4. 51688/20

06/11/2020

Qasım

Əliaga oglu QASIMOV

1961

Ruslan

MUSTAFAZADƏ

Sumqayıt

 

Əsabəli

MUSTAFAYEV

Sumqayır

Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi,

 

06/10/2010

 

27/10/2022 03/08/2022 3,600 250

 

(birbaşa ərizəçinin təmsilçisi cənab R.Mustafazadənin bank hesabına ödənilir)

5. 51695/20

06/11/2020

Arif

Sədrəddin oglu HƏŞIMOV

1963

Ruslan

MUSTAFAZADƏ

Sumqayıt

 

Əsabəli

MUSTAFAYEV

Sumqayır

Suraxanı Məhkəməsi,

 

19/02/2019

 

27/10/2022 04/11/2022 1,800 250

 

(birbaşa ərizəçinin təmsilçisi cənab R.Mustafazadənin bank hesabına ödənilir)

6. 51699/20

06/11/2020

Allahqulu

Məhərrəm oglu

IMANOV

1959

Ruslan

MUSTAFAZADƏ

Sumqayıt

 

Əsabəli

MUSTAFAYEV

Sumqayır

Suraxanı Məhkəməsi,,

 

12/02/2019

 

27/10/2022 03/08/2022 1,800 250

 

(birbaşa ərizəçinin təmsilçisi cənab R.Mustafazadənin bank hesabına ödənilir)

7. 51705/20

06/11/2020

Ramiz

Məmmədəli oglu NƏCƏFOV

1960

Ruslan

MUSTAFAZADƏ

Sumqayıt

 

Əsabəli

MUSTAFAYEV

Sumqayır

Suraxanı Məhkəməsi,

 

01/03/2019

 

27/10/2022 03/08/2022 1,800 250

 

(birbaşa ərizəçinin təmsilçisi cənab R.Mustafazadənin bank hesabına ödənilir)

8. 10057/21

29/01/2021

Iradə

Abuzər qızı AŞUROVA

1961

Ruslan

MUSTAFAZADƏ

Sumqayıt

 

Əsabəli

MUSTAFAYEV

Sumqayır

Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi,

 

12/03/2019

27/10/2022 03/08/2022 1,800 250

 

(birbaşa ərizəçinin təmsilçisi cənab R.Mustafazadənin bank hesabına ödənilir)

9. 19434/21

31/03/2021

Həcər

Müzəffər qizi MƏMMƏDOVA

1949

Ruslan

MUSTAFAZADƏ

Sumqayıt

 

Əsabəli

MUSTAFAYEV

Sumqayır

Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi,

 

29/03/2019

 

27/10/2022 03/08/2022 1,800 250

 

(birbaşa ərizəçinin təmsilçisi cənab R.Mustafazadənin bank hesabına ödənilir)

10. 19557/21

30/03/2021

Mətləb

 Babaxan oglu NƏZƏROV

1961

Ruslan

MUSTAFAZADƏ

Sumqayıt

 

Əsabəli

MUSTAFAYEV

Sumqayır

Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi,

 

01/10/2019

 

27/10/2022 03/08/2022 1,500 250

 

(birbaşa ərizəçinin təmsilçisi cənab R.Mustafazadənin bank hesabına ödənilir)

11. 19565/21

31/03/2021

Saray

Imamverdi qizi SƏFTƏROVA

1956

Ruslan

MUSTAFAZADƏ

Sumqayıt

 

Əsabəli

MUSTAFAYEV

Sumqayır

Ali Məhkəmə

 

03/03/2010

 

27/10/2022 03/08/2022 3,600 250

 

(birbaşa ərizəçinin təmsilçisi cənab R.Mustafazadənin bank hesabına ödənilir)