№52773/19, 54768/19 E.MEHDIYEV Azərbaycana qarşı; V.ABİLOV Azərbaycana qarşı – 1 mart 2021-ci il

1 mart 2021-ci il tarixdə kommunikasiyaya başlanılıb

22 mart 2021-ci il tarixdə bu haqda bilgi dərc edilib

 

 

BEŞİNCİ BÖLMƏ

 

Ərizə № 52773/19 və 54768/19

 

Emil MEHDIYEV Azərbaycana qarşı

Vahid ABİLOV Azərbaycana qarşı

(Ərizələr müvafiq olaraq 7 oktyabr 2019-cu il və 17 oktyabr 2019-cu il tarixlərində təqdim edilib)

 

Məhkəmə mübahisəsinin mövzusu

Bu ərizələr, dini əsaslandırmalarla hərbi xidmət keçməkdən imtina etdikləri üçün 1 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilən (ertələnmiş) Yahova Şahidləri dini icmasının üzvləri olan ərizəçilərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə bağlıdır.

 

Tərəflərə suallar

Ərizəçilərin hərbi xidmətdən imtina etdiklərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi zamanı Konvensiyanın 9-cu maddəsinin 1-ci bəndinin mənası işığında onların düşüncə, vicdan və ya din azadlığına müdaxiləyə yol verilibmi? Əgər belədirsə, bu müdaxilə qanunla müəyyən edilən və Konvensiyanın 9-cu maddəsinin 2-ci bəndi baxımından zəruri idimi?