Ədalətli təzminat tələbləri

Ədalətli təzminatın verilməsi Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası və ya onun protokolları ilətəmin edilən hüquqların pozulmasının Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən müəyyənedilməsinin avtomatik nəticəsi deyildir. 41-ci Maddədən aydın görünür ki, yalnız daxili hüquqpozuntunun nəticələrinin tam aradan qaldırılmasına imkan vermədiyi təqdirdə və hətta bu haldabelə yalnız “zəruri olarsa” (fransızca mətndə s’il y a lieu) Məhkəmə zərərçəkən tərəfə ədalətli təzminat təyin edir.

Mətlə tam tanış olmaq üçün PDF yüklə