Nəşrlər

Əsaslandırılmış məhkəmə qərarı öhdəliyinin pozulması barədə şikayətlərin araşdırılma qaydası – AİHM bələdçisi

Ölkədaxili məhkəmə qərarının kifayət qədər əsaslandırılmaması barədə şikayəti Avropa Məhkəməsi hansı qaydada araşdırır? (a) Mülahizə işin nəticəsi üçün nə dərəcədə vacib olub? Konvensiyanın 6.1-ci maddəsi …

Daha ətraflı

Əsaslandırılmış məhkəmə qərarı öhdəliyi / əsaslandırmanın həcmi – AİHM bələdçisi

Ölkədaxili məhkəmə qərarını nə dərəcədə əsaslandırmalıdır? Ölkədaxili məhkəmələrin qərarlarında gətirəcəyi əsaslar şəxsin arqumentinə, onun etirazında və ya müxtəlif hərəkətlərin edilməsi barədə vəsatətində (xahişində) gətirdiyi əsaslandırmaya …

Daha ətraflı

Əsaslandırılmış məhkəmə qərarı öhdəliyi / 6-cı maddənin təsiri altına düşməyən hallar – AİHM bələdçisi

Hansı hallarda məhkəmə qərarının kifayət qədər əsaslandırılmaması barədə şikayətlər Konvensiyanın 6-cı maddəsinin təsiri altına düşmür? Məlumdur ki, Konvensiyanın 6-cı maddəsi yalnız mülki və cinayət xarakterli …

Daha ətraflı

Məhkəməyə mülahizələr təqdim etmək hüququ, ümumi müddəalar – AİHM bələdçisi

Məhkəməyə mülahizələr təqdim etmək hüququ Ümumi müddəalar Konvensiyanın 6.3(d) maddəsinə deyilir ki, cinayət törətməkdə ittiham olunan hər kəs onun əleyhinə ifadə vermiş şahidlər üçün eyni …

Daha ətraflı

Avropa Konvensiyasına dair Azərbaycan Respublikasının Bəyanatı

“İNSAN HÜQUQLARI VƏ ƏSAS AZADLIQLARIN MÜDAFİƏSİ HAQQINDA” KONVENSİYAYA DAİR AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏYANATI Azərbaycan Respublikası bəyan edir ki, o, Ermənistan Respublikası tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində Konvensiyanın …

Daha ətraflı