Əsas Qərarlar

Pr.7.4/№14939/03 SERQEY ZOLOTUXİN RUSİYAYA QARŞI – 10 FEVRAL 2009-CU IL

© Avropa Şurası/İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi, 2012. Bu tərcümə Avropa Şurasının “Hyuman Rayts Trast Fondu”nun dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir (www.coe.int/humanrightstrustfund). O, Məhkəmə üçün məcburi …

Daha ətraflı

MADDƏ 13/6/Pr.1.1/№33509/04 BURDOV RUSİYAYA QARŞI – 15 YANVAR 2009-CU İL

© Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 2012. Bu tərcümə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Etibar Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib (www.coe.int/humanrightstrustfund). Məhkəmə tərcüməyə görə heç …

Daha ətraflı

MADDƏ 18/Nº 2872/02 K.U.FINLANDİYAYA QARŞI – 2 DEKABR 2008-Cİ İL

© Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 2012. Bu tərcümə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Etibar Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib (www.coe.int/humanrightstrustfund). Məhkəmə tərcüməyə görə heç …

Daha ətraflı

MADDƏ 8 / 74336/01 VİSER VƏ BİKOS BETEİLİQUNQEN GmbH AVSTRİYAYA QARŞI – 16 OKTYABR 2007-CI IL

© Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 2012. Bu tərcümə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Etibar Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib (www.coe.int/humanrightstrustfund). Məhkəmə tərcüməyə görə heç …

Daha ətraflı

MADDƏ 11/№25691/04 BUKTA və BAŞQALARI MACARISTANA QARŞI – 17 İYUL 2007-Cİ İL

© Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 2012. Bu tərcümə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Etibar Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib (www.coe.int/humanrightstrustfund). Məhkəmə tərcüməyə görə heç …

Daha ətraflı

MADDƏ 8/№62617/00 KOPLAND BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞA QARŞI – 3 APREL 2007-Cİ İL

© Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 2012. Bu tərcümə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Etibar Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib (www.coe.int/humanrightstrustfund). Məhkəmə tərcüməyə görə heç …

Daha ətraflı