Faydalı sənədlər

Azərbaycandan AİHM-ə göndərilən şikayətlərə və qəbul edilən qərarlara dair statistik bilgilər: 2011

©aihmaz.org Azərbaycandan AİHM-ə göndərilən şikayətlərə və qəbul edilən qərarlara dair statistik bilgilər: 2011 2011-ci ilin sonunda Azərbaycandan göndərilən, baxılmasını gözləyən işlərin sayı yenə də xeyli …

Daha ətraflı

(QƏBULEDİLƏNLİK) №25551/05 VLADİMİR KOROLEV RUSİYAYA QARŞI – 1 İYUL 2010-cu il

© Avropa Şurası/Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, 2012. Bu tərcümə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Etibar Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilib (www.coe.int/humanrightstrustfund). Məhkəmə tərcüməyə görə heç …

Daha ətraflı

Avropa Məhkəməsindəki işin durumundan necə xəbər tutmaq olar?

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin (AİHM) bu məhkəməyə göndərilmiş ərizələrin durumu ilə bağlı axtarış sistemi mövcuddur. Ancaq axtarış sistemi yalnız aşağıda sadalanan kateqoriyalardan olan işlərin hazırkı …

Daha ətraflı

Sağlıq hüququ və şəxsi həyata hörmət arasında əlaqə, ekspertiza – AİHM bələdçisi

Erdinc Kurt Türkiyəyə qarşı işi əsasında Şəxsin həm fiziki, həm də mənəvi-psixoloji bütövlüyü ilə bağlı olduğundan, sağlamlığa dəyən, amma ölümlə nəticələnməyən ziyanla bağlı şikayətlər Avropa …

Daha ətraflı

Qanköçürmə zamanı HİV ilə yoluxma və xəstəyə adekvat kompensasiya – AİHM bələdçisi

Oyal Türkiyəyə qarşı (Oyal v.Turkey), 23 mart 2010 Faktlar: Ərizəçilər valideynlər və onların oğludur. Vaxtından tez anadan olmuş oğullarına mütəmadi qaydada qan vurulmasına ehtiyac olduğundan …

Daha ətraflı

Azadlığı əlindən alınan şəxsin saxlanma şəraiti, ümumi müddəalar – AİHM bələdçisi

Azadlığı əlindən alınmış şəxsin saxlanma şəraiti Ümumi müddəalar Azadlığı dövlət tərəfindən alınmış və təcridxana, həbsxana, psixiatrik hospital və sair bu kimi qapalı müəssisələrdə saxlanılan şəxslər …

Daha ətraflı